Lista ostrzeżeń publicznych KNF Komisja Nadzoru Finansowego

O tym, że weksle inwestycyjne są ryzykowne dla konsumentów, Prezes Urzędu informował opinię publiczną w lutym tego roku. – Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykreowali nowy sposób pozyskania kapitału, który może narażać Polaków na straty i z tego powodu apelowałem od lutego o zachowanie ostrożności. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim sposób lokowania pieniędzy pozyskanych od konsumentów, którzy są przekonani, że ich środki lokowane są w nieruchomości, podczas gdy w rzeczywistości FH Yanok przeznacza je m.in. Na udzielanie ryzykownych pożyczek innym przedsiębiorcom. W trosce o oszczędności konsumentów zdecydowałem o wydaniu ostrzeżenia i postawieniu zarzutów Funduszowi Hipotecznemu Yanok – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Selfmaker z karą od UOKiK

Z ustaleń urzędu wynika, że spółka zawiera umowy leasingowe z firmami, które nie mają szans na kredyt bankowy. Ponadto konsumenci nie dysponują wekslami, ponieważ zostają one złożone w depozycie, którego administratorem jest podmiot wybrany przez Brewe Leasing – co może utrudniać wyegzekwowanie roszczeń” – tłumaczy UOKiK. Grupa KRN Media, do której należy Fundusz Hipoteczny Yanok od 25 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa. Fundusz wspiera polskie firmy udzielając im atrakcyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami.

Opinie o Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o.

“Wydałem decyzję dotyczącą Funduszu Hipotecznego Yanok z Krakowa. Firma ta wystawia tak zwane weksle inwestycyjne, które są ryzykowną formą inwestowania środków. Mechanizm działania polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze przedsiębiorcy, ten wystawia weksel i z tych środków udziela pożyczek zadłużonym mikro i małym firmom, podmiotom o złym standingu finansowym – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Fundusz udziela pożyczek hipotecznych polskim, stabilnym firmom, które potrzebują środków na swój rozwój, inwestycje lub wyjście z przejściowych kłopotów finansowych.

  1. Fundusz Hipoteczny Yanok jest polską firmą, z polskim kapitałem, płacącą podatki w Polsce.
  2. Na udzielanie ryzykownych pożyczek innym przedsiębiorcom.
  3. Ponadto, Fundusz z roku na rok generuje zyski, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.
  4. Sprawnie wszystko załatwiłem i na prawdę wytłumaczyły mi cała inwestycje.

Obchodzimy 8-lecie działalności Funduszu Hipotecznego Yanok – Promocja Jubileuszowa

Pieniądze służące do udzielania pożyczek hipotecznych pochodzą m.in. Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z emisji weksli trzyletnich z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 14% w skali roku. Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że wydał dnia 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie w sprawie emisji Weksli Dochodowych w pierwszym kwartale 2024 roku.

Twój zysk: 550 zł

Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego. Poziom bezpieczeństwa Inwestycji Yanok jest nierozerwalnie związany z sytuacją finansową Funduszu Hipotecznego Yanok. Dbamy więc o to, aby Inwestorzy mieli bieżący wgląd w nasze działania i najważniejsze wskaźniki finansowe. W raportach prezentujemy wyniki finansowe Firmy oraz dane dotyczące Pożyczek i Inwestycji YANOK. Sprawdź Inwestycje Yanok, wpłacając 10 tysięcy złotych na sześć miesięcy.

Nad tymiż spółkami Słyszałem w przeszłości że kontrolerzy z KNF podczas kontroli w spółkach sugerowali w sposób zawoaluowany finansowych rekompensat. W przypadku braku spłaty pożyczki fundusz Yanok sprzedaje nieruchomość z dużym zyskiem Janusz. Inwestycja w weksle FH Yanok polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze przedsiębiorcy, który z tych środków udziela pożyczek innym firmom. – Takie działanie niesie bardzo poważne zagrożenie dla konsumenta, który udostępniając swoje oszczędności bierze na siebie pełne ryzyko utraty pieniędzy. Interesy słabszej strony umowy – czyli konsumentów inwestujących w weksle – nie są odpowiednio zabezpieczone, w przeciwieństwie do interesów Funduszu Hipotecznego Yanok. Konsument otrzymuje przy tym nieakceptowalne przez Urząd złudzenie poczucia bezpieczeństwa – dodaje Prezes UOKiK.

Pożyczki hipoteczne Yanok zabezpieczane są na nieruchomościach, których wartość, stan prawny oraz stan techniczny poddajemy starannej analizie. Na wysoki stopień ryzyka wpływa to, że FH Yanok pożycza pieniądze wpłacane przez konsumentów mikro i małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych. Są to więc przedsiębiorstwa, które zaciągają zobowiązania na spłacenie innych zobowiązań.

Tą drogą pragnę podziękować za obsługę w Waszej firmie. Najważniejsze jest to czy mają fundusz gwarancyjny , jeżeli teoretycznie upadną to czy dostaniecie zwrot kapitału ? Po prostu wpłacamy Chiński dom maklerski przenosi się do FlexTrade FlexOMS na zaufanie i jest to każdego indywidualna decyzja. Zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest przez Fundusz do swojego urzędu skarbowego raz do roku.

Na czym polega mechanizm działania Funduszu Hipotecznego Yanok? Spółka wykorzystuje weksel jako sposób na pozyskanie kapitału od konsumentów, obarczając ich środki znaczącym ryzykiem. Tym samym spółka wprowadza konsumentów w błąd, dając im jednocześnie złudne poczucie bezpieczeństwa inwestycji i mamiąc potencjalnymi zyskami, podczas gdy w rzeczywistości zabezpieczone są interesy FH Yanok. Państwo jestem w stanie udowodnić w 100 procentach ,iż wszystkie inwestycje klientów w Yanok są bezpieczne a wiarygodność funduszu jest absolutna. Jestem klientem funduszu od 5 lat i nic bardziej w Polsce nie ma bardziej pewnego i wiarygodnego niż fundusz Yanok . Fundusz jest nękany przez KNF, który jest instytucją absolutnie niewiarygodną.

Działalnością Funduszu jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych dla firm. Pożyczki udzielane przez Fundusz finansowane są ze środków własnych Funduszu w tym pieniędzy pochodzących od Inwestorów Indywidualnych. Nasz dochód pochodzi z oprocentowania i prowizji z udzielanych firmom pożyczek. Chcemy, by dzięki naszemu finansowaniu przedsiębiorcy mogli realizować swoje zamierzenia biznesowe i rozwijać się. Już od 2015 roku wspieramy polskich przedsiębiorców poprzez udzielanie pożyczek hipotecznych dla firm.

W zakresie inwestycji w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej oraz w Weksle, Fundusz prowadzi restrykcyjną politykę zabezpieczenia przekazanych kapitałów stających się atrakcyjną i zrozumiałą formą inwestycji. Dzięki Inwestycjom Yanok Inwestorzy mogą otrzymywać dochody kapitałowe bez poświęcania czasu na obsługę swoich inwestycji czy też konieczności zdobywania specjalistycznej wiedzy. Fundusz należy do polskiej grupy KRN, która zajmuje się rynkiem nieruchomości od ponad 25 lat, a inwestycjami powiązanymi z nieruchomościami od prawie eToro Broker 20 lat. Dzięki Wekslom Inwestycyjnym Nieruchomościowym emitowanym przez Fundusz, Inwestorzy mają możliwość zainwestowania i ulokowania swoich oszczędności w stabilne papiery wartościowe z zyskiem odpowiadającym oprocentowaniu 5%, 8% lub 10% w skali roku. Fundusz należy do polskiej grupy KRN Media, która zajmuje się rynkiem nieruchomości od ponad 25 lat, a inwestycjami powiązanymi z nieruchomościami od prawie 20 lat. Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku potwierdzają dane zaprezentowane w niniejszym Raporcie.

Nie da się jednak dać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe. Fundusz namawia do zapoznania się z raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

O nierzetelnej działalności tej spółki poinformowany został Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zysk dla Inwestora gwarantuje nasz model biznesowy, gdzie zyskiem Funduszu są prowizje otrzymywane od pożyczkobiorców. Przegląd brokerów FTM to nie tylko lider w zakresie pozabankowych instytucji finansowych, to także zespół profesjonalistów,którzy każdego dnia z pasją podchodzą do wykonywanej pracy.

Inwestor w trakcie Inwestycji posiada bezpłatny dostęp do Panelu Inwestora, w którym może m.in. Kontrolować prawidłowość realizacji Inwestycji, przeglądać dokumenty finansowe i raporty oraz dokonywać na preferencyjnych warunkach kolejnych inwestycji. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ostrzega konsumentów przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok. Prezes przypomniał, że w zeszłym roku wydał ostrzeżenie konsumenckie przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok.

1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. O giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. O pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Wszak ich nabycie nie jest tak łatwe, jak robienie codziennych zakupów. Emisje Weksli Dochodowych są wyłączonymi z regulacji emisjami papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi. W emisji będą występowały Weksle Dochodowe dwuletnie z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 12% w skali roku. Wybierz Inwestycje Yanok, zarabiaj i wspieraj z nami polskich przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie. O nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust.